Kan cannabis gi hjerterytmeforstyrrelser?

En studie nylig publisert i European Journal of Internal Medicine (Khiabani et al., 2008) har professor Hassan Khiabani, professor Jørg Mørland og professor Jørgen G. Bramness undersøkt om cannabis har kardiovasulære effekter.

I denne naturalistiske studien hvor man så på hjertefrekvens og rytme hos bilførere mistenkt for kjøring i påvirket tilstand viste det seg at noen hadde uregelmessig hjerterytme.

Kort tid etter inntak fant man som forventet en økning av hjertefrekvensen (tachycardi). Dette har tidligere vært observert i en rekke studier og er en forventet virkning etter av inntak av cannabis. Imidlertid kan man en lengre tid etter inntaket og da ved lavere konsentrasjoner av den viktigste psykoaktive komponenten i cannabis; ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) få en senket hjertefrekvens (bradycardi).

Hos uerfarne brukere av cannabis synes en slik lav frekvens å være forbundet med en øket risiko for uregelmessig puls, spesielt hos kvinner. Grunnen til at uerfarne brukere synes oftere å oppleve dette kan ha med seleksjon å gjøre (de som opplever dette slutter å bruke cannabis).

I artikkelen diskuteres det om dette funnet kan være en del av forklaring på de tidligere observerte plutselige dødsfallene etter inntak av cannabis, som man har ment har vært plutselig hjertedød (Bachs and Mørland, 2001).

BACHS, L. & MØRLAND, H. (2001) Acute cardiovascular fatalities following cannabis use. Foren Sci Int, 124, 200-203.

KHIABANI, H. Z., MØRLAND, J. & BRAMNESS, J. G. (2008) Frequency and irregularity of heart rate in drivers suspected of driving under the influence of cannabis. Eur J Int Med, 19, 608-612 

Publisert 5. des. 2008 12:35 - Sist endret 5. okt. 2011 16:07