SERAF søker nye medarbeidere

SERAF ønsker å rekruttere nye medarbeidere og utlyser inntil 14 vitenskapelige stillinger

I forbindelse med opprettelsen av SERAF er det nå utlyst inntil 6 stillinger som professor/førsteamanuensis/forsker og inntil 8 stillinger som stipendiat/postdoktor. Både hele og deltidsstillinger vil være aktuelt. Det er også bli utlyst egen stilling som senterleder/forskningsdirektør. Det inviteres til søknader fra forskere og forskningsinteresserte klinikere som kan være med å bygge opp senteret og fremme klinikknær forskning på feltet. Vi er interessert i søkere med bakgrunn fra neurobiologi, farmakologi, psykiatri, psykologi, sosiologi, kriminologi og organisasjonsforskning eller kombinasjoner av dette


Stillingene er lyst ut i fulltekst på UiO's hjemmeside, under ledige stillinger

Av Bjørnulf Arntsen
Publisert 22. jan. 2008 00:00 - Sist endret 1. aug. 2011 13:53