Utilstrekkelig forskning på implantat for opiatavhengige

Det for lite forskning til å konkludere sikkert om naltreksonimplantat/-depot kan redusere rusmiddelavhengiges bruk av opioider eller holde dem lenger i behandling enn om pasienten tilbys annen eller ingen behandling. Det konkluderer en litteraturoversikt utarbeidet av SERAF og Kunnskapssenteret og publisert i The Cochrane Library.

Naltrekson er et middel som motvirker virkningen av opioider (opioid antagonist). Middelet kan brukes for å hindre at personer som har gjennomgått avgiftning faller tilbake til regelmessig opioidbruk. Det har vært store forventninger til at naltrekson kan bli nyttig i behandling av rusmiddelavhengige.

 

Kun én depotstudie

Den systematiske Cochrane-oversikten gjennomgår all relevant forskning om virkninger av naltreksonimplantatet eller -depot, og skadevirkninger uavhengig av om diagnose er gjennomgått.

Forskerne fant kun én randomisert kontrollert studie som undersøkte virkninger av naltreksondepot. I denne studien ble 60 personer med opioidavhengighet fordelt tilfeldig i tre grupper. Deltakerne i den ene gruppen fikk en depotinjeksjon på 384 mg naltrekson, den andre gruppen fikk 192 mg, og den tredje fikk narremedisin (placebo).

Gruppen som fikk 384 mg naltrekson var flere dager i behandling enn de som fikk 192 mg eller placebo. Dette kan tyde på at jo lenger virkning naltreksonen har (jo større dose), desto lenger blir pasientene i behandling.

Mangler dokumentasjon om skadevirkninger

17 inkluderte studier undersøkte skadevirkninger av naltreksonimplantat/-depot, uavhengig av diagnose.

Det kom lite informasjon ut av studiene. Årsaken til dette var at mange manglet kontrollgrupper, og at bi- og skadevirkninger var mangelfullt rapportert.

Randomiserte kontrollerte studier viste at alkoholavhengige var mer utsatt for irritasjoner ved injeksjonsstedet enn hos de som fikk placebo.

Blant opioidavhengige fant ikke forskerne noen forskjell mellom behandlings- og kontrollgruppene.

- Med den forskningen som foreligger kan vi ikke ta stilling til virkninger og skadevirkninger forbundet med naltreksonimplantat/-depot. Mer veldesignet forskning er nødvendig for å kunne svare på disse spørsmålene, sier forsker Hege Kornør ved Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Last Cochrane-oversikten ned som pdf.

 

Publisert 18. apr. 2008 14:29 - Sist endret 13. nov. 2018 11:52