SERAF utvider

Deler av SERAF's virksomhet vil fra i høst foregå i nytt bygg, nr 49 på Ullevål sykehus. Bygget er satt opp som en forlengelse av eksisterende lokaler ved LAR ØST med direkte broovergang.

I forbindelse med utvidelse av SERAF er det blitt oppført nytt bygg ved siden av eksisterende lokaler på Ullevål sykehus. SERAF's virksomhet vil dermed foregå i begge bygg med direkte broovergang fra LAR ØST. Lokalene er oppført som 3 etg over TOP-prosjektet (tematisk område psykose) som holder til i 1 og 2 etg.

Det nye bygget vil blant annet inneholde 16 nye kontorer og møterom. Tre av kontorene er dessuten satt av til drift av SERAF's mastergrad og forskerutdanningsprogram. Enkelte av forskerne vil allerede i løpet av oktober flytte over til de nye kontorene. Resten vil komme med nytilsettinger utover høsten og på nyåret.

Av Bjørnulf Arntsen
Publisert 17. sep. 2008 14:18 - Sist endret 5. okt. 2011 15:58