Disputas Ashley Muller

Torsdag 14. desember forsvarer MA Ashley Muller sin avhandling for graden philosophiae doctor: Quality of life, substance use disorders, and social lives: Exploring one-year outcomes and intrinsic links.

Foto: Cicilie S. Andersen

Målet for denne doktorgraden har vært å utforske livskvalitet i en stor gruppe bestående av 548 ruspasienter i Norge.

Ved behandlingsoppstart var ensomhet, dårlig selvbilde og det ikke å trene, forbundet med lav livskvalitet. I løpet av ett år opplevde de fleste å få en bedre livskvalitet, med unntak av den gruppen som hadde minst sosial kontakt.

Livskvalitetsinstrumentet «QOL10» var et nyttig verktøy for å måle både generell og sosial livskvalitet.

Resultatene tyder på at et rusfritt sosialt nettverk kan hjelpe pasienter med å forbli i behandling, samt bidra til at de får en bedre livskvalitet. 

Les mer om disputasen og prøveforelesning her

 

 

Publisert 4. des. 2017 12:24 - Sist endret 6. des. 2017 10:01