2021

Publisert 25. juni 2021 09:18

Vi søker en dedikert forsker med solid erfaring fra kvantitativ forskning som kan bidra til å videreutvikle vår metodeplattform for koblinger av registre og utføre moderne statistiske analyser av store kliniske kohortbaserte datasett.

Publisert 22. juni 2021 12:09

I år, som i fjor, blir det en digital lansering av årlig nasjonal statusrapport for LAR.  Philipp Lobmaier presenter noen av rapportens hovedfunn og Thomas Clausen gir to presentasjoner om henholdsvis aldring i LAR og Covid-19 i LAR-behandling.

Nalokson.org
Publisert 14. apr. 2021 15:07

I en ny artikkel bidrar SERAF-forskerne Desiree Eide og Thomas Clausen, i samarbeid med King's College, med forslagfor å forbedre forskningsmetodene når det gjelder "ta med hjem" nalokson.

I Norge deles nalokson nesespray ut i regi av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet som del av nasjonal overdosestrategi (Nalokson.org). Nalokson nesespray er en motgift mot opioide overdoser.