English version of this page

Halvparten av rusbrukere har nylig vært utsatt for kriminalitet

I en ny studie fra SERAF var utsatthet for kriminalitet forbundet med symptomer på dårligere psykisk helse, mer alvorlig rusbruk og ustabilitet i bosituasjon.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Utsatthet for kriminalitet blant rusbrukere er vanlig

Da NorComt studien ved SERAF intervjuet over 500 personer ved oppstart av rusbehandling, fortalte halvparten at de hadde blitt frastjålet eiendeler, og en tredjedel at de hadde vært utsatt for vold i løpet av det siste halve året.

Sammenlignet med utsatthet for kriminalitet i den generelle befolkningen (SSB), var forekomsten av tyveri og vold henholdsvis 8 og 16 ganger høyere blant rusbrukerene. Det var også vanlig med gjentatte episoder av både tyveri og vold, spesielt blant kvinner.

Overlapp mellom utfører- og utsattrollen

Samtidig som det er en høy forekomst av utsatthet for kriminalitet blant rusbrukere, er det også en høy andel som utfører kriminalitet.

Det er kjent at det ofte er en stor overlapp mellom de som utfører og de som er utsatt for kriminalitet, slik viste det seg også å være i NorComt studien der over 40% falt innenfor «utsatt-utført» gruppen.

Figuren viser hvordan rollene som utsatt, utfører og utsatt-utfører fordeler seg for 392 menn og 155 kvinner.

Hva karakteriserer rusbrukere som er utsatt for kriminalitet?

For alle hang utsatthet for kriminalitet sammen med dårligere psykisk helse og et mer alvorlig rusbruksmønster.

I «kun utsatt» gruppen handlet dette om flere symptomer på angst og depresjon, bruk av stimulanter og et høyere antall forskjellige rusmidler.

I «utsatt-utført» gruppen, hang utsatthet sammen med å ha forsøkt selvmord tidligere i livet og injisering av rusmidler.

I «kun utsatt» gruppen var utsatthet for kriminalitet i tillegg sterkt assosiert med en ustabil bosituasjon.

Hva betyr dette i praksis?

Det er viktig for klinikere, ansatte i kriminalomsorgen og politikere å være klar over den høye forekomsten av utsatthet for kriminalitet blant rusbrukere og de negative konsekvensene som kan følge.

Spesielt er det ikke intuitivt at det er de som selv utfører kriminalitet som også oftest er offer for kriminalitet.

Dårligere psykisk helse og mer alvorlig rusbruk kan bety at de som er utsatt for kriminalitet har et mer omfattende behandlingsbehov, inkludert et behov for offeromsorg.

Videre er det viktig å understreke at det var en sterk assosiasjon mellom utsatthet for kriminalitet og en ustabil boligsituasjon. Det er ikke overraskende at personer uten en dør å låse bak seg er mer sårbare for kriminalitet. En boligpolitikk som sikrer trygge bomiljø for rusbrukere kan bidra til å bryte et mønster av gjentatt utsatthet for kriminalitet.

Les hele studien her

 

 

Publisert 16. nov. 2017 13:03 - Sist endret 16. nov. 2017 13:20