English version of this page

Livskvalitetsskjemaer kan rettes bedre mot opioidbrukere

En gjennomgang av alle spørreskjemaer som har blitt brukt for å vurdere livskvaliteten til opiodibrukere de siste 25 årene, viser at skjemaene i liten grad er rettet mot målgruppen.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Måling av livskvalitet

Livskvalitet har til hensikt å måle hvor fornøyd vi er med våre liv, inkludert økonomisk sikkerhet, helse og sosial tilhørighet.

Nylig har noen forskere antydet at mennesker som sliter med opioider, spesielt de som injiserer heroin, kan havne i så helseskadelige miljøer og møtes av så sterk stigma, at nye og ulike verktøy kanskje er nødvendig for å måle deres livskvalitet tilstrekkelig.

Flere spørsmål må kanskje legges til. F.eks. spørsmål som fokuserer på skam og på brukernes kontakt med sosial- og helsetjenester.

Gjennomgang av 900 artikler

For å begynne å utforske denne hypotesen, samarbeidet SERAF-stipendiat Ley Muller med en gruppe internasjonale forskere ledet av Senteret for tverrfaglig avhengighetsforskning i Hamburg, Tyskland.

Forskergruppen gjorde en systematisk oversikt og analyse av alle livskvalitetsskjemaer som har blitt brukt for å vurdere livskvaliteten til opiodibrukere de siste 25 årene.

900 artikler ble gjennomgått og forskergruppen undersøkte livskvalitetsskjemaer på språkene engelsk, tysk, nederlandsk og italiensk.

Mangler metode og input fra brukere

Forskerne fant at livskvalitet i økende grad blir målt og er stort sett etablert som et viktig pasientrapportert utfall i rusbehandlingen.

Derimot var de fleste spørreskjemaene laget enten uten metodologisk vurdering og kvalitet, eller uten input fra opioidbrukere.

Ingen av skjemaene var sterke metodologisk sett òg hadde inkludert opioidbrukere i skjemaets utvikling.

Mer kvalitativ forskning

Denne studien åpner opp for kvalitativ forskning som kan se nærmere på hva opioidbrukere selv mener er viktig for sin livskvalitet.

Disse aspektene kan deretter brukes som behandlingsmål, slik at rusbehandlingen så mye som mulig tar hensyn til pasientenes ønsker og verdier.

Les hele artikkelen her

 

 

 

Publisert 9. aug. 2017 14:20 - Sist endret 9. aug. 2017 14:52