Mangel på motivasjon er ikke hovedårsak til at ruspasienter slutter å trene

En ny kvalitativ artikkel med bidrag fra SERAF har sett nærmere på hvorfor pasienter som benytter seg av et treningstilbud i rusbehandlingen, ikke fortsetter å trene.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Mulighetene til å inkludere trening som en del av rusbehandlingen har de siste årene blitt bedre. Trening kan bidra til å mildne avrusningssymptomer. Likevel sliter de fleste som begynner, med å fortsette treningen. 

Som en del av en større undersøkelse om trening blant pasienter i poliklinisk behandling, har SERAF-stipendiat Ashley Muller bidratt til en kvalitativ analyse av intervjuer med 17 pasienter i rusbehandling, som droppet ut av et treningsprogram.

Undersøkelsen ble gjennomført av Institutet for Psykologi og Enheten for klinisk alkoholforskning i Odense i Danmark. Les mer om undersøkelsen her.

Ikke lav motivasjon

Analysene viste at lav motivasjon ikke var årsaken til at pasientene sluttet å trene. Isteden kom skam og mangel på støtte fram som viktige årsaker.

Deltakerne mistet troen på egen evne til å fullføre treningsprogrammet, når partnere og familier ikke trodde på dem. Dette gjaldt særlig for pasienter som ikke hadde tidligere treningserfaring.

På den andre siden sa pasienter med tidligere treningserfaring at de skammet seg for mye over sin nåværende kondisjon og vekt, til å kunne trene med andre.

Forbedringer til treningsprogram

Deltakerne som falt ut av treningsprogrammet foreslo flere forbedringer til et poliklinisk treningsprogram.

Fremtidige programmer bør ta hensyn til pasientens treningserfaring, forventninger til seg selv og i hvilken grad de opplever sosial støtte.

Basert på denne kvalitative analysen ser man at pasienter i poliklinisk behandling for alkoholmisbruk, som gruppe, ikke er så forskjellige fra andre folk som sliter med å holde seg til et treningsprogram.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 27. mars 2017 11:33 - Sist endret 27. mars 2017 15:03