Rapport om hjernehelse med bidrag fra SERAF

Rapporten «Statusrapport hjernehelse», som er utarbeidet av Helsedirektoratet, setter søkelyset på hjernen og sentralnervesystemet, og sykdommer og tilstander som kan ramme hjernen.

I rapporten er det et kapittel om «Rusmidlers virkning på hjernen – utvikling av avhengighet» som utgjør SERAFs bidrag.

I dette korte kapittelet gis det en lettfattelig innføring i forståelsen av avhengighetsutvikling.

Les hele rapporten på helsedirektoratet.no

Les bidraget fra SERAF: «Rusmidlers virkning på hjernen – utvikling av avhengighet» (pdf)

 

 

 

Publisert 20. feb. 2017 13:23 - Sist endret 20. feb. 2017 13:25