English version of this page

Rusfrie nettverk bidrar til økt livskvalitet

En ny artikkel fra NorComt-studien ved SERAF har undersøkt hvordan det går med pasienter et år etter at de startet i behandling, og sett nærmere på effekten av rusfrie sosiale nettverk.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Lav livskvalitet forut for behandling

En tidligere undersøkelse fra NorComt-studien viste at 548 personer som begynte i rusbehandling rapporterte lavere livskvalitet enn hos pasienter med kreft og andre kroniske lidelser.

Halvparten av deltakerne rapporterte å ha et sosialt nettverk med rusmiddelbruk. Det vil si at de brukte mesteparten av fritiden sammen med venner og familie som også ruset seg.

Effekten av rusfrie nettverk

Da vi intervjuet deltakerne et år senere ønsket vi å undersøke om personene hadde endret hvem de brukte sin tid med, og hvordan disse endringene evt. påvirket livskvaliteten.

Vi fant at den gjennomsnittlige pasienten rapporterte forbedret livskvalitet etter ett år.  

Forbedringene var størst for dem som hadde fått et nytt, rusfritt nettverk og for dem som allerede hadde et rusfritt nettverk

Motsatt for nettverk med rus

Å være sosialt isolert og ha et nettverk med rusbruk etter et år i behandling, samsvarte med ingen forbedring eller til og med forverret livskvalitet.

Sosial isolasjon var mer enn dobbelt så vanlig blant deltakerne som falt ut av behandlingen.

Støtte i en rusfri hverdag

En umiddelbar oppgave i rusbehandlingen kan være å få pasientene til å tenke gjennom hvem de bruker sin tid med. Det kan også være nyttig å hjelpe pasientene med å identifisere potensielle kilder til støtte i en rusfri hverdag.

Manglende nettverk bør være et varseltegn. Sosialt isolerte pasienter kan trenge spesiell støtte for å utvikle et nettverk under behandling, både for å forbedre livskvaliteten og behandlingsretensjon.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 4. okt. 2017 13:54 - Sist endret 5. okt. 2017 10:01