Selvhjelpsfilm brukt i innledende fase av rusbehandling kan ha positiv effekt

En ny studie fra SERAF og KORFOR beskriver hvordan selvhjelpsverktøy kan nyttiggjøres i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Oppmerksomhetstrening

Studien tok utgangspunkt i et et filmatisk selvhjelpsverktøy.

Filmen, med tittelen «Bevissthet og tilstedeværelse – en kilde til et bedre liv», er produsert i samarbeid mellom SERAF og Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR).

Filmen gir innblikk i bruk av oppmerksomhetstrening, eller «mindfulness og akseptans», og gir pasienter både verktøy og perspektiv på egen utvikling.

Fikk tillit til instrumentet

Studien undersøkte hvordan filmens format og innhold hang sammen med pasienters reaksjoner på filmen.

Forskerne utforsket videre potensielle behandlingseffekter som ble utløst av filmens opplæring i oppmerksomhetstrening og meditasjonsteknikk.

Basert på erfaringer fra 12 pasienter og 22 behandlere utviklet forskerne en «allianse-prosess»-modell. Modellen viste at pasienter fikk umiddelbar tillit til instrumentet, basert på egne erfaringer, mens behandleres tillit til instrumentet avheng pasientens reaksjoner.

Nytt tilskudd i behandling

Studien viser at selvhjelpsfilm kan være et nytt tilskudd i ordinær poliklinisk behandling.

Oppmerksomhetstrening tilbyr personlig relevans til ulike pasienter ved både å gi konkrete verktøy som kan benyttes til å mestre hverdagen, samt mentale perspektiver som kan gi økt emosjonsregulering.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 25. aug. 2017 08:41 - Sist endret 26. aug. 2017 11:44