Statusrapport for LAR 2016 er publisert

Onsdag 7. juni ble statusrapporten for LAR 2016 lansert i et åpent møte på SERAF. Rapporten med tittelen «Er kvalitetsforbedring nå viktigere enn kapasitetsutvikling?» kan lastes ned fra SERAFs nettsider.

Thomas Clausen ønsker velkommen til lansering av stausrapporten 2016.

Avtakende vekst til LAR

Årets rapport viser, som fjorårets rapport, en tendens til avtakende vekst i LAR. I 2016 økte tilveksten med ca 100 personer, til et totalt antall på 7554 pasienter i LAR-behandling.

Gjennomsnittsalderen for pasienter i LAR har har hatt en jevn økning de seneste årene og i 2016 var gjennomsnittalderen 44.3 år. 

Organisering i helseforetakene

LAR er nå tilgjengelig som behandlingstilbud i alle landets helseforetak. Det er allikevel regionale variasjoner i organiseringen av LAR-behandlingen.

Årets rapport viser også at det er forholdsvis store forskjeller på hvilket medikament som blir mest brukt i LAR-behandlingen i de ulike helseforetakene.   

Les hele statusrapporten 2016 her (pdf)

 

 

Publisert 8. juni 2017 12:19 - Sist endret 8. juni 2017 12:24