12 millioner til forskning på rus og helse i nordiske fengsel til SERAF-prosjekt

Forskningsprosjektet «PriSUD-Nordic: Intervening substance use disorders in the prison population – A public health opportunity” mottok i dag 12 millioner i støtte fra Norges Forskningsråd.

Bildet kan inneholde: tekst, produkt, font, linje.

Prosjektet er steg to i PriSUD-prosjektet og en utvidelse av PriSUD-Norway, som ble finansiert av HSØ og SERAF i slutten av 2018.

Første registerstudie i sitt slag

Ruslidelser er hyppigere blant innsatte i fengsel sammenlignet med befolkningen generelt.

Hovedmålsettingen til PriSUD-Nordic er å undersøke tilgangen til adekvat rusbehandling i fengsel, samt undersøke utfall av slik behandling etter løslatelse i en nordisk kontekst. 

PriSUD-Nordic er dermed den første longitudinelle studien i Norden som undersøker forløpet til personer med ruslidelser; før, under og etter soning.

Prosjektet vil være en viktig del av SERAF sin satsing på nordiske registerstudier og hvordan disse kan benyttes for å gi økt kunnskap om utfordringene med rus og rusbehandling i Norge og Norden.

Nordiske samarbeidspartnere

Prosjektet er et samarbeid mellom flere velkjente akademiske institusjoner: Dep. of Medical Epidemiology på Karolinska Institutet, Centre for Alcohol and Drug research på Aarhus University, Department of Psychiatry på University of Oxford, Institute for the Study of Crime and Law Enforcement i Nederland og Department of Addictology på Charles University I Tsjekkia.

Brukersamarbeid med WayBack

I tillegg har prosjektet et uvurderlig brukersamarbeid med WayBack: livet etter soning.

Johan Lothe, leder for WayBack vil følge dette prosjektet på veien videre, på samme fantastiske måte som de følger innsatte tilbake til samfunnet.

Satsing på helse og helsetjenester i fengsel

Vi er også veldig glade for at vårt «søsterprosjekt» "Prisoner health in healthy prisons: Punishment, marginalisation, and access to welfare" ledet av Thomas Ugelvik ved Kriminologisk institutt også mottok 12 millioner fra NFR.

Disse to prosjektene bidrar til en enorm forskningssatsing på helse og helsetjenester i fengsel.

Prosjektet kan følges på prisud.no og Instagram

Publisert 18. des. 2019 16:14 - Sist endret 18. des. 2019 20:29