Bruk av foreskrevne opioider hos kreftoverlevere

Forskere ved SERAF har den siste tiden hatt fokus på bruk av foreskrevne opioider i ulike populasjoner. I en nylig publisert studie, i samarbeid med forskere ved Akershus sykehus, NTNU og FHI, har man sett nærmere på bruk av foreskrevne opioider hos kreftoverlevere.

Bildet kan inneholde: Spill, Spille, Hånd, Rekreasjon, Læring.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Behandling av smerter etter kreftbehandling

Kroniske smerter på grunn av kirurgi, strålebehandling eller kjemoterapi er utbredt hos langsiktige kreftoverlevende.

Basert på komplette nasjonale data fra Kreftregisteret og Reseptregisteret, var målet med denne studien å sammenligne bruken av nonopioide analgetika, opioider og benzodiazepiner hos langsiktige kreftoverlevende med den generelle befolkningen.

Høyere bruk av legemidler

Studien viste at den årlige bruken var høyere hos langsiktige kreftoverlevende i alle de studerte legemiddelklassene: opioider, paracetamol, ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler, gabapentinoider, benzodiazepiner og benzodiazepinlignende hypnotika.

Forekomsten av vedvarende og høydose opioidbruk var også høyere hos kreftoverlevende enn i den generelle befolkningen.

Studien påpekte også at de fleste opioidbrukere ikke fulgte retningslinjer for opioidformulering og komedikasjon med andre vanedannende legemidler.

Les hele artikkelen i The Journal of Pain

 

 

 

 

 

Publisert 10. apr. 2019 12:02 - Sist endret 3. juni 2019 20:49