Dødelighet reduseres for personer i LAR-behandling

En ny studie med fokus på dødelighet blant pasienter i LAR i Norge viser at overdosedødelighet mer enn halveres for personene i behandling. 

Bildet kan inneholde: reseptbelagte medisiner, service, hånd, helsevesen, apotek.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Studien, som omfattet pasienter i LAR-behandling over en 12-års periode, hadde som mål å undersøke om risiko for død endret seg over tid. 

Det ble også undersøkt om det var forhøyet risiko for overdosedødelighet i perioden rett etter oppstart i behandling, samt i den umiddelbare perioden etter at behandlingen ble avsluttet.

Halvering av overdosedødelighet

Resultatene viser at overdosedødelighet mer enn halveres under LAR-behandling i 12-års perioden samlet. Risiko for død under LAR behandling var stabilt lav gjennom hele observasjonstiden.

Reduksjonen i overdosedødelighet var høyest i den initiale perioden etter at LAR ble etablert i Norge.

Det ble ikke funnet forhøyet risiko for død rett etter oppstart eller avslutning av behandling. Resultatene fra Norge skiller seg dermed fra mange andre land hvor man finner en slik forhøyet risiko.

Studien illustrerer dermed at reduksjonen i dødelighet er avhengig av både måten behandlingen tilbys på, samt kjennetegn ved pasientpopulasjonen.

Liberalisering av LAR

Gjennom 12-års perioden har LAR gått fra å være et lite restriktivt program til å bli et større og mer liberalt behandlingstilbud. 

I Norge tilbys LAR-behandling i dag i et nokså liberalt program, som en integrert behandlingsmodell med psykososial oppfølging, med behandleransvar på spesialisthelsetjeneste-nivå.

LAR i Norge har over tid levert en behandling med lav risiko for overdosedød under behandling, også i en periode hvor behandlingsprogrammet har ekspandert og blitt liberalisert.

Personer som søkte seg til LAR hadde høyest risiko for overdosedød tidlig i LAR-programmets historie. 

Lav dødelighet i overgangsfaser

En mulig forklaring på at det observeres lav dødelighet knyttet til de sårbare overgangsfasene, oppstart og avslutning av LAR-behandling i Norge, kan være at behandlingsmodellen legger behandlingsansvar for oppstart og endring på spesialisthelsetjenestenivå, og med det hos erfarne klinikere.

Les hele artikkelen her

 

 

 

 

Publisert 13. aug. 2019 12:53 - Sist endret 13. aug. 2019 12:53