Lansering av PriSUD-prosjektet

Torsdag 19. september ble PriSUD-prosjektet lansert på et frokostmøte i WayBack sine lokaler i Oslo sentrum. 

Fra venstre: postdoktor Marianne Riksheim Stavseth, prosjektleder Anne Bukten og daglig leder ved WayBack Johan Lothe.

Lansering av prosjektet

Seminaret ble innledet med en introduksjon til temaet rus og helse i fengsel, samt en presentasjon av hva, hvem og hvorfor PriSUD-prosjektet er.

Deltakerne kom fra et bredt utvalg institusjoner, bl.a. representanter fra Justis og beredskapsdepartementet, Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Kriminalomsorgsdirektoratet. I tillegg var flere brukerorganisasjoner, forskningsmiljøer, NAV og Røde Kors - Nettverk etter soning på plass. 

Les mer om lanseringen og PriSUD på prosjektet sine nettsider (prisud.no)

PriSUD

PriSUD er et forskningsprosjekt finansiert av Helse Sør-Øst i samarbeid med SERAF. Hovedmålsettingen er å forbedre helsen til personer med ruslidelser i fengsel.

PriSUD står for Prison Substance Abuse Disorder.

 

 

Publisert 25. sep. 2019 11:29 - Sist endret 25. sep. 2019 11:49