Ledige stillinger som stipendiat og forsker/postdoktor i AgeSUD-prosjektet

Forskningsenheten ved Sørlandet Sykehuset og SERAF har nylig lyst ut 2 stillinger knyttet til forskningsprosjektet AgeSUD. Stillingen som stipendiat vil ha arbeidsplass på ARA FoU i Kristiansand, mens stillingen som forsker/postdoktor har arbeidsplass på SERAF i Oslo.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, logo, merke.

AgeSUD skal undersøke aldring og aldersrelaterte fenomener, som somatisk helse, blant personer med ruslidelse, med et hovedfokus på LAR-pasienter.

Datamaterialet er for en stor del innsamlet og dette delprosjektet skal benytte data som både skal hentes fra nasjonale helseregister og innsamlede data fra pasienter som ble fulgt opp i 12 måneder etter behandlingsoppstart (NorCOMT prosjektet ved SERAF).

NorCOMT samlet inn en rekke kliniske data fra personer som søkte seg til/var i rusbehandling fra perioden; 2012-2016).

Prosjektet vil benytte kvantitative metoder og registerkobling som hovedtilnærming.

Søknadsfrist for begge stillingene er 18.09.2019.

Les mer om stipendiatstillingen her og forsker/postdoktorstillingen her.

 

 

Publisert 29. aug. 2019 14:13 - Sist endret 29. aug. 2019 14:13