Livskvalitet blant innsatte i norske fengsel

NORMA-studien, Norwegian Offender Mental Health and Addiction Study, er én av verdens største spørreundersøkelser som inkluderer fengselsinnsatte. Studien ledes av Anne Bukten og er finansiert av SERAF og Helse Sør-Øst. 

Basketbane i et fengsel
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

I studien svarte 1499 fengselsinnsatte på spørsmål om alt fra rusbruk i familien i oppvekst, til hvor ofte de trener og røyker. I studien svarte de også på ett kort livskvalitetsskjema, QOL5. 

I en ny studie knyttet til dette prosjektet, har SERAF-forsker Ashley Muller analysert livskvalitet blant innsatte i norske fengsel. I studien validieres QOL5 og resultantene er publisert i tidsskriftet International Journal of Prisoner Health. 

Fysisk trening henger sammen med bedre livskvalitet

Bedre livskvalitet ble rapportert av innsatte som trente og av de med minst psykiske vansker. Trening er allerede et konkret tiltak for å forbedre livskvalitet av mange friske og kliniske populasjoner, men i denne analysen er det første gang at vi ser den samme sammenhengen til livskvalitet blant innsatte. 

Én av fire innsatte hadde brukt en rusmiddel i fengsel, men rusbruk var ikke tilknyttet livskvalitet. 

Livskvalitetsmålet QOL5 er klinisk relevant og enkelt å bruke.

I mange marginaliserte grupper, inkludert fengselsinnsatte, blir selvrapporterte utfallsmål sjelden etterspurt, og livskvalitet og velvære sjelden prioritert. Å bli spurt om å reflektere om sin egen livskvalitet kunne derfor være en øvelse som gir mestringstro for innsatte, samtidig som det gir viktig informasjon om rehabiliteringsprosessen. 

QOL5 er en kort og godt instrument, og tilgjengelig på engelsk, norsk, og dansk på forespørsel fra artikkelens forfattere.  
 

Les mer i den aktuelle forskningsartikkelen:

Measuring the quality of life of incarcerated individuals (url)

Publisert 4. mars 2019 15:01 - Sist endret 5. mars 2019 09:42