Narkotikarelatert dødelighet i Danmark

En ny artikkel fra SERAF i samarbeid med danske kolleger viser at at majoriteten av narkotikarelaterte dødsfall i Danmark forekom blant personer som ikke var i rusbehandling.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Dødsfall utenfor rusbehandling

Studien har tatt utgangspunkt i obduksjonsmateriale fra personer som døde i Danmark i periodene 2001-02 og 2011-12.

På bakgrunn av materialet ble det undersøkt endring i narkotikarelatert dødelighet i de to samme periodene.

Hovedfunnet viser at majoriteten (ca 2/3) av de avdøde ikke var i rusbehandling på dødstidspunktet.

Dette endret seg ikke mellom de to tidsperiodene.

Økning i ikke-foreskrevne medikamenter

I ca 80% av dødsfallene var opioider funnet i blodet til avdøde ved obduksjon.

Andelen som hadde funn av ikke-forskrevet metadon og ikke-forskrevet benzodiazepiner økte mellom første og andre observasjonsperiode.

Øke andel i rusbehandling

Fremover vil det være viktig å øke andelen av personer med alvorlig ruslidelse i rusbehandling, men samtidig finne en god balanse mellom tilgang til behandling og en trygg og sikker behandling for målgruppen.

Les hele artikkelen i European Addiction Research

 

 

 

Publisert 16. okt. 2019 09:39 - Sist endret 16. okt. 2019 09:54