Opioide smertestillende i tre nordiske land

Opioid-epidemien i Nord-Amerika startet på 1990-tallet etter en kraftig liberalisering og økning av forskrivning av det sterke smertestillende opioidet «Oksykodon», spesielt for kronisk ikke-malign smerte. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

De nordiske land har tradisjonelt hatt en restriktiv tilgang til opioidforskriving, samtidig som vi i Norden har blant de høyest registrerte forekomster av kronisk smerte i befolkningen. 

I denne artikkelen analyserte forskere fra SERAF, Folkehelseinstituttet, Karolinske Universitetet, og Universitetet i København tolv års reseptregisterdata fra Sverige, Danmark og Norge. 

Høyeste prevalens i Norge

Én av åtte norske kvinner og én av elleve menn fikk minst én resept for et opioid smertestillende i 2017. Prevalensen i bruk av opioider i Norge var med det høyere enn i både Sverige og Danmark. 

Mest bekymringsverdige er økning i antall personer i alle de tre landene som fikk det svært potente middelet oksykodon i løpet av ett år. Oksykodons avhengighets- og skade potensial er godt kjent, ikke minst med erfaringene fra USA. I Sverige, har antall som mottok Oksykodon tredoblet seg siden 2006. I Norge, har økningen vært mindre bratt, men nordmenn som mottar Oksykodon fikk i gjennomsnitt nesten fire ganger så høye doser som svenskene. 

Artikkelen, som er tilgjengelig i Scandinavian Journal of Pain, viser utvikling i forskrivning også av andre opioider som tramadol og kodein.

Bekymrende bruk for kroniske smerte

I de senere årene er reguleringen av sterke opioide smertestillende til behandling av kroniske ikke-malign smerte liberalisert i Norge. Som vi viser i artikkelen øker forskrivningen og forbruket av disse medisinene. Tilsvarende vet vi fra andre kilder at de samme potente opioide legemidlene også dominerer som årsak til overdosedød i dødsårsaksstatistikken. Det er grunn til å være på vakt mot en videre økning av bruk og skadelige konsekvenser av slik bruk fra potente opioider fremover. Vi må unngå at vi i Norge havner i samme situasjon som de har i gjort i USA når det gjelder opioide overdosedødsfall som følge av smertestillende piller. 

Som hovedregel bør ikke potente opioide smertestillende velges som behandling til kronisk ikke-malign smerte.

Les mer i den aktuelle forskningsartikkelen:

Prescribed opioid analgesic use developments in three Nordic countries, 2006–2017 (url)

Publisert 8. feb. 2019 11:16 - Sist endret 24. apr. 2019 10:33