Nye rapporter fra SERAF

På oppdrag fra Helsedirektoratet har SERAF utarbeidet 2 nye rapporter om henholdvis lavterskel LAR og rusmiddeltesting for rusmiddelbrukere.

SERAF rapport 2/2019 - Lavterskel LAR i Norge

Med utgangspunkt i et oppdrag fra Helsedirektoratet har SERAF og NKTSB utarbeidet en rapport om lavterskel LAR-tilbud ved LAR-tiltakene i Norge. 

Rapporten viser at de mest kjente formene for lavterskel LAR som LASSO i Oslo og i Bergen, er tiltak som er relativt lite utbredt nasjonalt.

Noen steder har de vært brukt men behovet har minket slik at de i alle fall ett sted er avviklet.

Rapporten viser i tillegg at behovet for spesielle lavterskeltiltak varier betydelig. 

Les hele rapporten her (pdf)

SERAF rapport 3/2019 - Kunnskapsgrunnlag for tilbud om rusmiddeltesting for rusmiddelbrukere

En kunnskapsoppsummering utført av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Formålet med dette dokumentet er å gi en oppsummering av den eksisterende litteraturen rundt tjenester for testing av rusmidler.

I tillegg setter vi de dokumenterte funnene i sammenheng med bruksmønstre for rusmidler i Norge og identifiserer behov for videre forskning på feltet.

Les hele rapporten her (pdf)

 

 

Publisert 15. nov. 2019 09:50 - Sist endret 15. nov. 2019 10:18