Rapport om innsatte og pasienter i rusbehandling med tilknytning til Oslo

Torsdag 12. desember lanserte SERAF en ny rapport som sammenstiller kunnskap om innsatte som sitter i fengsel i Oslo og pasienter som mottar rusbehandling i Oslo.

Bildet kan inneholde: projeksjonsskjerm, presentasjon, projektor tilbehør, seminar, teknologi.

Forsker ved SERAF Marianne Lindstad presenterte funn fra rapporten.

Rapporten konkluderer blant annet med at ruspasienter og innsatte med Oslo tilhørighet har høyere grad av rusutfordringer, psykiske plager og levekårsproblematikk enn ruspasienter og innsatte i resten av landet.

Samlet sett hadde innsatte i fengsel noe bedre livssituasjon under soning enn ruspasientene ved behandlingsoppstart.

I sum understreker dette hvor marginaliserte personer med ruslidelse er og at disse ofte har sammensatte problemer innen flere domener i livet i tillegg til rusmiddelbruk.

Ofte fører rusmiddelbruk til kriminalitet som resulterer i fengsling.

Gode og relevante tjenestetilbud bør være individuelt tilpasset, sammensatte og langvarige og dette stiller store krav til samhandling mellom tjenestenivåene.

Last ned rapporten her (pdf)

 

 

Publisert 12. des. 2019 11:00 - Sist endret 17. des. 2019 10:58