Rapport om alkoholbruk og FNs bærekraftsmål

En ny rapport med tittel «Global health and alcohol» peker på hvordan alkohol utgjør en stor utfordring for å nå FNs bærekraftsmål om god helse for alle, uansett bakgrunn.

Foto: FORUT

Foto: FORUT

Rapporten er utarbeidet av SERAF på oppdrag fra FORUT.

På bakgrunn av en kunnskapsoppsummering presenterer rapporten dagens situasjon når det gjelder alkoholens rolle i global helse, særlig reflektert i delmålene 3.4 og 3.5 i FNs bærekraftsmål.

Rapporten viser at alkohol fører til en større problembyrde, og mer skade per liter konsum i lavere sosioøkonomiske grupper.

Dermed er alkoholen bidragende og opprettholdende faktor for skjevhet i helseutfall som vi ser både internasjonalt og innad i mange land.

Hele rapporten kan lases ned her (pdf)

Les mer om rapporten her og på FORUT sine nettsider

 

 

 

Publisert 7. juni 2019 10:08 - Sist endret 7. juni 2019 10:08