Ny artikkel om LAR behandling i Danmark

SERAF-forskere har bidratt sammen med kolleger fra Danmark i en nylig publisert artikkel om LAR behandling i Danmark i tidsskriftet Drug and Alcohol Dependence.

piller

Data brukt i prosjektet omfatter perioden 2010-2016 og over 9000 danske LAR pasienter som er fulgt over tid gjennom nasjonale helse og omsorgsregistre.

I Danmark har man tidligere sett at overdosedødelighet forårsaket av LAR legemiddel (spesielt metadon) er bekymringsfullt høyt blant LAR pasienter mens de er i behandling. Det er sjelden at apotek som deler ut LAR legemiddel, har noen rolle i å observere inntak av LAR legemiddel som del av utleveringsrutinen. I Danmark får man vanligvis utdelt LAR medisin for en uke på behandlingssenter, mens man typisk får utlevert medisin for 1 måned ved utdeling på apotek.

Hovedfokus for undersøkelsen var om negative konsekvenser som overdoser, bruk av akutthelsetjenester eller kriminalitet endret seg når personen skiftet fra å få medisinen utdelt fra et behandlingssenter til å hente medisiner fra apotek.

Hovedfunnene var at det var en økning av negative konsekvenser for pasienter som skiftet fra medikamentutdeling ved behandlingssenter til medikamentutdeling fra apotek i Danmark. Dette ble observert for en rekke utfall, som dødelighet og kriminalitet, for både metadon og buprenorfin.

En viktig lærdom fra prosjektet er at LAR behandling er en krevende balansegang mellom god tilgjengelighet av behandlingen samtidig som den gjennomføres på en trygg of medisinsk forsvarlig måte og som samtidig inkluderer tilstrekkelig brukermedvirkning. LAR behandling bør for majoriteten av pasientene inkludere mer klinisk oppfølging enn en ren medikamentutdeling for at behandlingen skal bidra til viktig reduksjon i negative konsekvenser for pasient og samfunn.

Les artikkelen her

 

Publisert 11. juni 2021 14:59 - Sist endret 14. juni 2021 08:58