Vil du være stipendiat i PRISONHEALTH-prosjektet?

Det er nå lyst ut en stilling som stipendiat knyttet PRISONHEALTH-prosjektet med arbeidsplass på SERAF. 

 

 
PRISONHEALTH

Vi søker en dedikert forsker med erfaring fra kvantitativ forskning som har interesse for å forske på temaområdet rusbehandling i fengsel. 

Mer om PRISONHEALTH

Forskningsprosjektet "Prisoner health in healthy prisons: Punishment, marginalisation, and access to welfare" (PRISONHEALTH) studerer helsetjenester i norske fengsler, de helsemessige konsekvensene av et fengselsopphold og hvordan kriminalomsorgen kan tilby innsatte sunne og helsebringende omgivelser.

PRISONHEALTH fokuserer på kriminologiske, medisinske og juridiske problemstillinger knyttet til fengselet som arena for velferdsstatlig tjenesteytelse.

Målsetningen er å styrke helsetjenestene innen norsk kriminalomsorg og samtidig bedre forstå hvordan fengsler kan fungere som arena for vekst og utvikling.

Mer om stillingen

Stipendiaten skal gjennomføre et delprosjekt, men også inngå i prosjektets tverrfaglige forskergruppe.

Stipendiatstillingen er en 3 års utdanningsstilling og har fullført forskerutdanning fram til doktorgrad som mål. Alle stipendiater ved Det medisinske fakultetet er forpliktet til følge doktorgradsprogrammet for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo.

Delprosjektet som legges til SERAF er et kvantitativt prosjekt som forutsetter kobling av data fra en rekke offentlige registre, som for eksempel nasjonale helseregistre og registerdata knyttet til arbeid og inntekt.

Delprosjektet vil foregå i parallell til SERAF-prosjektet PriSUD (Diagnosing and treating substance use disorders in prison) som bygger på det samme metodegrunnlaget.


Søknadsfrist er 10. mai 2021.

Les mer og søk på stilingen her

Publisert 16. apr. 2021 10:37 - Sist endret 16. apr. 2021 10:57