Ny artikkel i Pharmacoepidemiology & Drug Safety

SERAF-forsker Svetlana Skurtveit har bidratt til publisering av en nasjonal kohortstudie av resepter på smertestillende medisiner ved kronisk kreftsykdom.

bilde av medikamenter

I en stor nasjonal kohortstudien ble det undersøkt reseptbelagte mønstre av smertestillende midler hos pasienter som døde seks til ni år etter kreftdiagnose.

Forskere analyserte periodiske utbredelsen av å motta forskjellige smertestillende midler og vedvarende opioidbruk i det første år. Vedvarende opioidbruk ble definert som >365 definerte daglige doser eller >9000 mg oral morfinekvivalenter i løpet av 365 dager med resepter i alle kvartaler i 365-dagersperioden.

Sammenlignet med alders- og kjønnsjustert allmennbefolkning ble den prevalensen av opioidresept doblet det første året etter diagnosen og forble hevet med cirka 50%. Utbredelsen av vedvarende opioidbruk var tredelt av befolkningen generelt. Omtrent 55% av pasientene med vedvarende opioidbruk fire år etter en kreftdiagnose ble co-medisinert med høye doser benzodiazepiner og / eller benzodiazepinrelaterte hypnotika.

Les hele artikkelen her

 


 

Publisert 2. aug. 2021 11:25 - Sist endret 1. sep. 2021 09:57