Noen enkle spørsmål kan avdekke alkoholproblemer blant innsatte

En ny studie fra PriSUD prosjektet ved SERAF har undersøkt om 3-4 spørsmål kan være nok til å kartlegge alkoholproblemer blant innsatte i norske fenglser.

Bildet kan inneholde: servise, drikkevarer, flaske, væske, plast flaske.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I en ny studie har KRUS-forsker Hilde Pape samarbeidet med Ingeborg Rossow (FHI) og Anne Bukten (SERAF) for å finne ut om noen få AUDIT-spørsmål er nok for å kartlegge alkoholproblemer blant innsatte på en pålitelig måte.

Forskerne analyserte data fra NorMA-studien (https://www.prisud.no/norma), der innsatte i 57 norske fengsler svarte på et spørreskjema med alle AUDIT-spørsmålene.

Åtte forkortede versjoner av AUDIT ble undersøkt.

Resultatene viste at fire spørsmål i større grad fanget opp alkoholproblemer av ulik alvorlighetsgrad enn tre spørsmål.

Den beste kort-versjonen inkluderte tre spørsmål om alkoholkonsum (mengde og frekvens) og ett om hvorvidt andre mennesker hadde vært bekymret fordi man drakk for mye.

Les mer om studien på krus sine nettsider

 

Publisert 22. nov. 2021 10:00 - Sist endret 23. nov. 2021 13:10