Forskjeller i trafikkrelevant påvirkning av etanol og zopiclon (Imovane)

I en ny artikkel har forskere ved SERAF har undersøkt hvordan etanol og zopiclon påvirker forskjellige trafikkrelevante ferdigheter.

Bildet kan inneholde: motorkjøretøy, vei, transportmiddel, bilspeil, bildesign.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Det er tydelige forskjeller i trafikkrisikoen som er knyttet til de to stoffene alkohol og zopiclon (virkestoffet i sovemedisinen Imovane).

Mens inntak av alkohol fører til en sterkt forhøyet risiko for å forårsake trafikkulykke fører inntak av zopiclon til en svært begrenset økning av denne risikoen.

Resultatene viste at både etanol og zopiclon fører til påvirkning, men at zopiclon i størst grad påvirker tester av reaksjonstid og automatiserte handlinger, mens etanol i størst grad påvirker impulsivitet.

Dette kan være viktig for forståelsen av den trafikkrisikoen som følger inntak av disse to stoffene.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 5. jan. 2021 11:14 - Sist endret 5. jan. 2021 11:14