Forskning på "Ta med hjem" nalokson med forbedringspotensiale

I en ny artikkel bidrar SERAF-forskerne Desiree Eide og Thomas Clausen, i samarbeid med King's College, med forslagfor å forbedre forskningsmetodene når det gjelder "ta med hjem" nalokson.

I Norge deles nalokson nesespray ut i regi av SERAF på oppdrag fra Helsedirektoratet som del av nasjonal overdosestrategi (Nalokson.org). Nalokson nesespray er en motgift mot opioide overdoser.

Nalokson.org

Nalokson artikkelen peker på et forbedringspotensiale innen forskning

«Ta med hjem» nalokson (THN) for personer som bruker rusmidler er en folkehelsestrategi med mål om enkel tilgang på nalokson nesespray i en overdosesituasjon. Tiltaket reduserer tiden til motgiften kan gis til personen med overdose og kan derfor forhindre overdosedødsfall. Det er derfor viktig at de som har fått utdelt et THN-sett faktisk har dette tilgjengelig når de kommer i en overdosesituasjon hvor nalokson er en potensielt livreddende medisin.

THN-programmer rapporterer vanligvis en eller flere kvalitetsindikatorer i forskningslitteraturen:

  • antall distribuerte THN-sett
  • frekvensen av forespørsler om nytt THN-sett (f. eks. etter bruk av nalokson for reversering av en overdose)
  • THN "besittelse" (andel av de som har fått THN-sett som har det med seg/bærer det på seg).

I denne forskningsmetode-artikkelen diskuteres svakheter i forskningsrapportering om måling av THN-besittelse.

Det foreslås et rammeverk der flere aspekter inngår når man forskningsmessig skal beskrive «THN-besittelse» som inkluderer ikke bare om man har THN-settet med seg ved rapporteringstidspunktet, men om THN-settet er tilgjengelig i situasjoner der overdosesituasjoner finner sted, type nalokson kit og om THN-settet primært er tenkt til bruk på andre eller for en selv.

Les hele artikkelen her

 
Publisert 14. apr. 2021 15:07 - Sist endret 14. apr. 2021 15:07