Forskningspris til artikkel om naltrekson-behandling

Forsker ved SERAF, Kristin Klemmetsby Solli, er førsteforfatter i en artikkel som har undersøkt effekten av behandling med ​langtidsvirkende naltrekson

Kristin Klemmetsby Solli. Foto: Øystein Horgmo

Studien viser at deltakere som har mottatt behandling med naltrekson i opptil tre år er svært fornøyd med behandlingen.

70 prosent av deltakerne rapporterte ingen tilbakefall til opioidbruk i løpet av oppfølgingsstudien.

Deltakerne var i stor grad tilfreds med behandlingen og oppga en gjennomsnittsskår på over 9 (på en skala fra 0-10).

I tillegg ville svært mange anbefale behandlingstilbudet til andre opioidavhengige.

Kristin Klemmetsby Solli, som også er Postdoktor ved Ahus, mottok nylig Fremragende forskningspris ved Akershus universitetssykehus for denne artikkelen.

Les mer om forskningsprisen her og les fulltekst-versjon av artikkelen i Addiction her

 

 

Publisert 2. des. 2021 10:25 - Sist endret 2. des. 2021 10:28