Injury Prevention and Outcomes following Trauma (IPOT)

Forskere ved SERAF i samarbeid med kolleger blant annet ved OUS har publisert en protokoll-artikkel for et stort samarbeidprosjekt om traumemottak i Norge.

Bildet kan inneholde: røntgen, menneskekroppen, kjeve, menneskelig anatomi, bein.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I prosjektet er hovedfokuset på personer som etter ulykke eller skade får behandling ved traumemottak i Norge.

For å bedre forstå risikofaktorer for å bli utsatt for traume, og å undersøke hvordan det går med pasienter etter traume skal registerdata fra en rekke nasjonale sosial og helse-registre benyttes som datagrunnlag.

Bruk av vanedannende medisiner kommer til å være en av faktorene som skal undersøkes, både som risikofaktor for å bli utsatt for traume, og som konsekvens av traume.

Prosjektet IPOT (Injury Prevention and long-term Outcomes following Trauma) som benytter data fra Nasjonalt traumeregister har en egen nettside.

Les hele protokollen her

 

Publisert 21. mai 2021 11:25 - Sist endret 25. mai 2021 11:45