Samarbeidsprosjekt om LAR i Tsjekkia, Norge og Danmark

SERAF forskere har bidratt til publikasjon med protokoll for samarbeidsprosjekt med partnere i Tsjekkia, Norge og Danmark om hva som gir gode behandlingsresultater for LAR-pasienter.

 
Bildet kan inneholde: flaske, væske, drikkevarer, løsning, glassflaske.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Bakgrunn

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) varierer i utforming og praksis mellom land. I dette samarbeidsprosjektet planlegger vi å bruke data fra flere lands nasjonale helse- og befolkningsregistre for å ytterligere forbedre kunnskapsgrunnlaget etablert fra tidligere studier. Vårt mål er å studere LAR- og behandlingsresultater og å identifisere faktorer assosiert med forbedrede resultater for LAR-pasienter.

Metoder og analyse 

Den registerbaserte kohorttilnærmingen i de tre landene lar oss koble data fra en rekke registre på individnivå ved å bruke personnummer i landsdekkende kohorter av LAR-pasienter. Totalt ~ 21 500 LAR-pasienter fra de siste to tiårene i alle de tre landene vil bli inkludert i prosjektet. Følgende resultatvariabler vil undersøkes fra relevante registre: behandlingsretensjon, komorbiditet (somatisk og mental helse) og årsaksspesifikk dødelighet. 

Etikk og formidling 

De nasjonale LAR-prosjektene er godkjent av etiske komiteer i de respektive landene. Data lagres i henhold til nasjonale og lokale retningslinjer og behandles konfidensielt, og alle data vil bli analysert separat for hvert land og deretter sammenlignet mellom land. Resultatene vil bli publisert i fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter, gjennom nasjonale og internasjonale konferanser etc.

Les protokollen her 

 

Publisert 12. mai 2021 15:38 - Sist endret 12. mai 2021 16:18