Ledig stilling som forsker ved SERAF

Vi søker en dedikert forsker med solid erfaring fra kvantitativ forskning som kan bidra til å videreutvikle vår metodeplattform for koblinger av registre og utføre moderne statistiske analyser av store kliniske kohortbaserte datasett.

For å evaluere behandlingsnytte har vi erfaring med å koble data fra kliniske kohorter mot offentlige tilgjengelige registre, og ønsker å utvikle disse metodene videre for å studere behandlingsutfall som frafall i behandling, sykelighet og dødelighet.

SERAF utarbeider en årlig nasjonal rapport om LAR-behandlingen i Norge på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Den utlyste stillingen vil innbefattes i dette arbeidet. Undervisnings- og formidlingsoppdrag samt relevante bidrag til senteretsøvrige årlige eksternfinansierte oppgaver vil inngå i stillingen.

Ved SERAF har vi flere store eksternfinansierte prosjekter og prosjektledelse, helt eller delvis i samarbeid med senteres leder, vil kunne inngå i oppgavene. Noe reising må påregnes.

Les mer og søk på stillingen her

Søknadsfrist er 16. aug 2021.

Publisert 25. juni 2021 09:18 - Sist endret 25. juni 2021 09:18