Ledig stilling som postdoktor i AgeSUD-prosjektet

Det er nå lyst ut en 2-årig stilling som postdoktor i AgeSUD-prosjektet ved Sørlandet Sykehuset og SERAF.

Bildet kan inneholde: skrift, elektrisk blå, merke.


AgeSUD er et innovativt og tverrfaglig prosjekt med flere partnere, inklusive brukerrepresentanter fra brukerorganisasjonen proLARNett.

Norge og Nordiske land er blant de første som opplever en tydelig økning i antall og andel eldre i Legemiddel-assister rehabilitering (LAR), med mer enn 2500 personer over 50 år i behandling. En aldrende LAR populasjon er en suksess, men også ledsaget av nye utfordringer som økt aldersrelatert sykdom og helseplager. Prosjektet AgeSUD vil være blant de første i verden som gjennom et tverrfaglig samarbeid, med benyttelse av både kvalitative og kvantitative metoder, utforsker dette temaet. Forventningen er at forskningsresultatene vil få klinisk relevans for fremtidens LAR pasienter og klinikere.

Vi søker en nysgjerrig og kunnskapsrik forsker med kvalitativ metodeerfaring for å bidra til gjennomføring av dette delprosjektet i vårt prosjekt. Prosjektet inkluderer per i dag flere involverte forskere fra både Helseforetak og Universitet (inklusive en Postdoc som fokuserer på det kvantitative delprosjektet), en PhD stipendiat.

Søknadsfrist er 16. april 2021.

Les mer og søk på stilingen her

Publisert 18. mars 2021 13:28 - Sist endret 7. apr. 2021 15:12