Ny artikkel om dødelighet blant LAR pasienter i Norge

Sammen med forskere fra Sykehuset Innlandet og Oslo Universitetssykehus, har forskere ved SERAF nylig publisert en artikkel om dødelighet blant LAR pasienter i Norge, i tidsskriftet Addiction.

Bildet kan inneholde: grønn, rom, eiendom, gulv, interiørdesign.

Hovedfunnet var at blant de døde (med gjennomsnittsalder på 48 år) var det vanlig med flere typer organpatologi. Mer enn halvparten hadde sykelige forandringer i minst to organsystemer.

De vanligste sykdommene og organforandringen som ble påvist, var hepatitt C relatert leverforandring, hjerte-kar-sykdom og røykerelatert lungesykdom. Antall organsystemer med sykelige forandringer økte generelt med økende alder.

Prosjektet inkluderte døde LAR pasienter i perioden 2014-15 fra Innlandet som hadde gjennomgått obduksjon (til sammen 122 av 200 døde).

Funnene fra prosjektet viser at det er viktig med god oppfølging av somatisk helse blant personer i LAR behandling, for å bedre kunne oppdage og å forebygge sykdommer som fører til dødelig utfall.

Les artikkelen her

 

Publisert 9. nov. 2021 13:26 - Sist endret 30. nov. 2021 09:46