Utlevering av psykoaktive reseptbelagte legemidler før trauma

I en stor kohortstudie finner SERAFs Svetlana Skurtveit og forskningskolleger en høy forekomst av psykoaktiv stoffbruk blant traumepasienter.

medisiner og trauma

Psykoaktive reseptbelagte legemidler er knyttet til økt risiko for traumatisk skade, og har en negativ innvirkning på kliniske utfall hos traumepasienter.

I denne retrospektive registerstudien så forskere på omfanget av psykoaktivt legemiddelutlevering før skade hos alle innlagte traumepasienter (2005-2014) i Norge.

Utbredelsen av psykoaktivt stoffbruk var høy blant traumepasienter. Pre-skade-utdeling av psykoaktive legemidler til traumepasienter skjedde i større mengder og frekvens enn for den generelle befolkningen. Dette var spesielt merkbar blant de yngre pasienter.

Les hele artikkelen

Publisert 7. sep. 2021 13:51 - Sist endret 7. sep. 2021 13:55