Sammenheng mellom serumkonsentrasjon av metadon og subjektive symptomer hos LAR-pasienter

En forskningsgruppe i Bergen har i samarbeid med forskere ved SERAF undersøkt om det er noen sammenheng mellom serumkonsentrasjonen av metadon og subjektive effekter.

Bildet kan inneholde: finger, måleinstrument, tommel, font, service.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Dosering av metadon og symptomer

Hos LAR-pasienter som bruker metadon vil dosen variere, dette vil også føre til en variasjon i konsentrasjonen av metadon som måles i serum.

Det er viktig å vite hvilke faktorer som bestemmer pasientens subjektive effekter. Dersom dette er bestemt av serumkonsentrasjonen vil en dosejustering kunne forventes å ha effekt på symptomene.

Forskerne studerte 83 LAR-pasienter, og serumkonsentrasjon av metadon ble målt sammen med pasientens angivelse av symptomer på abstinens og bivirkninger samt rapporter om sidemisbruk.

Når det gjelder symptomer på abstinens fant forskerne at de med lavere konsentrasjon av metadon i serum hadde sterkere abstinens-symptomer, men sammenhengen var ikke veldig sterk og gjaldt ikke for alle symptomer.

Dette tyder på at serumkonsentrasjonen av metadon er en av de faktorene som bestemmer hvor mye abstinens-symptomer pasienten opplever og at dosejusteringer derfor er forventet å kunne påvirke dette noe.

Andre faktorer som ikke er relatert til serumkonsentrasjonen av metadon vil også være viktige for opplevde abstinenssymptomer.

Les hele artikkelen her

Publisert 21. mai 2021 14:23 - Sist endret 21. mai 2021 21:25