Sammenhengen mellom alkoholkonsum, HDL og kreft

Gudrun Høiseth og Jørg Gustav Mørland skriver om sammenheng mellom alkoholkonsum, HDL-kolesterol og kreft i tykktarm og endetarm. 

Bilde av en legediagnose for kreft i tykktarm og endetarm

Les hele artikkelen her

Bakgrunn 

Det er en rekke studier som viser en sammenheng mellom selvrappotert lkoholkonsum og nivået av HDL-kolesterol. Dette sees både i befolkningsstudier, der personer som har et høyere alkoholkonsum har et gjennomsnittlig høyere HDL-kolesterolnivå, men det sees også i eksperimentelle studier, der økt inntak av alkohol fører til økt nivå av HDL-kolesterol. Denne sammenhengen har vært foreslått som årsaken til at alkohol har en beskyttende effekt på hjerte- og karsykdom, men dette bildet er komplekst og HDLs rolle er noe usikker.

Resultater

Forskere ved SERAF har nå undersøkt hvordan alkoholkonsum, nivå av HDL-kolesterol og risiko for kolorektalkreft henger sammen. Resultatene viste at det er en sammenheng mellom HDL-kolesterol og alkoholkonsum (som vist tidligere) og også en økt risiko for kolorektalkreft med økende alkoholkonsum (sterkest for endetarmskreft). Det kunne da forventes at det også var en sammenheng mellom HDL-kolesterol og kolorektalkreft, men her fant forskerne noe overraskende, nemlig at sammenhengen mellom HDL-kolesterol og kolorektalkreft er invers for menn, men ikke for kvinner. Dette kan tyde på at HDL-kolesterol har en egen, kjønnsspesifikk kreftprotektiv effekt som må undersøkes nærmere.
 

 

 

Publisert 7. apr. 2021 15:01 - Sist endret 15. apr. 2021 09:30