Svak oppfølging av opioidbehandling etter utskrivning fra traumesykehus

Forskere ved OUS og SERAF har nylig publisert en artikkel som omhandler opioidbehandling og oppfølging etter sykehusutskrivelse for personer som var rammet av alvorlig ulykkestraume og kirurgisk behandling ved landets største traumesenter.

Bildet kan inneholde: grønn, væske, produkt, blå, løsning.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Studien bygger på kvalitativ forskningsmetode og er basert på intervjuer av 13 personer som hadde hatt et kirurgisk traume. Intervjuene ble gjennomført 6 uker etter utskrivelse fra traumesykehuset. Alle pasientene hadde hatt alvorlig skade med påfølgende behov for smertebehandling med opioider akutt og videre under- og etter sykehusoppholdet.

Etter utskrivelse beskrev studiedeltagerne en opplevelse av usikkerhet. Det var 3 hovedtema som dominerte som beskrevet forklaring på opplevelsen av usikkerhet etter utskrivelse. Disse 3 temaområdene omhandlet; for lite informasjon om skadeomfang og forventet videre forløp, for lite informasjon om opioidebehandlingen som pasientene fortsatte med etter utskrivelse inklusive manglende konkrete planer for nedtrapping av opioid behandlingen, og til sist for lite oppfølging fra traumesykehuset etter utskrivelsen.

Funnene fra prosjektet peker i retning av at traumesykehus i tillegg til førsteklasse akutt og subakutt kirurgisk behandling også må ha fokus på pasientenes psykososiale situasjon og funksjon og spesielt tilrettelegge for bedre rutiner for planlegging av nedtrapping fra opioidebehandling etter utskrivelse fra sykehuset.

Les artikkelen 

 

Publisert 1. okt. 2021 11:48 - Sist endret 6. okt. 2021 09:32