English version of this page

Langvarig LAR reduserer overdosedødelighet

SERAF forskere har bidratt i en nylig publisert artikkel om dødelighet i LAR basert på en langtidsoppfølging av LAR-pasienter.

Datamaterialet inkluderte 200 LAR-pasienter fra Innlandet, med opptil 19 års oppfølgingstid.

Pasientene var i gjennomsnitt 37 år ved første LAR behandling, ca 1/3 var kvinner og de hadde i gjennomsnitt vært 11 år i LAR.

Dødelighet (total dødelighet) var på 1,6 døde per 100 observasjonsår; dvs 1,6% per år under LAR behandling, og tilsvarende 3,6% per år mens personen var utenfor LAR.

For LAR pasienter (under behandling) var dødeligheten dominert av somatiske sykdommer (58%), mens 21% av dødsfallene i LAR var kategorisert som overdoser. Utenfor LAR dominerte overdoser som dødsårsak med 50%, mens 38% var dødsfall av somatiske årsaker.

Studien viser hvor viktig det er med langtidsbehandling i LAR for å redusere overdosedød, og at i en aldrende LAR-pasientpopulasjon er helsefremming og tiltak som kan forebygge somatisk sykdom og død en viktig prioritet.

Les "Mortality, Causes of Death, and Predictors of Death among Patients On and Off Opioid Agonist Treatment: Results from a 19-Year Cohort Study"

 

Publisert 8. nov. 2022 10:53 - Sist endret 8. nov. 2022 11:47