English version of this page

COVID-19 spørreundersøkelse blant personer som bruker rusmidler

Personer som bruker rusmidler følger i all hovedsak myndighetenes smittevernsanbefaling for COVID-19

Bildet kan inneholde: væske, væske, rektangel, finger, plast flaske.

I en ny studie har vi undersøkt hvordan personer som brukte rusmidler fulgte myndighetenes smittevernsanbefalinger og hvordan de forholdt seg til COVID-19 vaksinering.

477 personer som brukte rusmidler svarte på en nettbasert spørreundersøkelse mellom januar og mars i 2021. Deltakerne var fra 29 forskjellige byer/tettsteder i Norge. Intervjuere var ansatte i brukerorganisasjonene og ved lavterskel være- og bosteder.

34 prosent av dem som svarte hadde injisert rusmidler siste uke. De hyppigst brukte rusmidlene var alkohol (41%), cannabis (41%), beroligende tabletter (37%), sentralstimulerende midler (35%) og opioider (30%).

Det store flertall av respondentene (mer enn 90 %) hadde de to siste ukene alltid eller nesten alltid vasket hender, brukt håndsprit og munnbind, holdt avstand til andre mennesker og vært hjemme hvis de følte seg syke.

58% av deltakerne sa at det var svært eller nokså sannsynlig at de ville ta COVID-19 vaksinen dersom den ble anbefalt for dem, men 26% sa at det var nokså eller svært usannsynlig at de ville ta vaksinen. De som var lite tilfreds med livet, brukte opioider eller sjelden/aldri holdt seg hjemme når de var syke, var mer skeptiske til å ta vaksinen.

Hele artikkelen kan lastes ned her
 

Publisert 7. juli 2022 13:31 - Sist endret 8. nov. 2022 11:54