English version of this page

Elektronisk datainnsamling foretrekkes blant landets Naloksonninjaer

En ny studie fra naloksonprosjektet ved SERAF har sett på overgangen fra datainnsamling på papir til nettskjema.

Bildet kan inneholde: rektangel, utgangsenhet, triangel, tre, materiell egenskap.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Sammensatt prosjekt

Naloksonprosjektet har siden oppstarten i 2014 delt ut nærmere 15000 nesesprayer til rusmiddelbrukere som står i fare for å bevitne andres, eller oppleve egen overdose.

Sammen med opplæring i bruk av sprayen og hvordan å håndtere en overdosesituasjon, får man utlevert en motgiftsspray til bruk i akuttsituasjoner.

Samtidig som prosjektet legger til rette for lavterskel utdeling av nalokson følges det tett av en rekke studier.

Naloksonprosjektets blanding av å være et lavterskel skadereduksjonstiltak og en forskningsstudie gir en ekstra dimensjon der forskningsetikk, frivillig deltakelse, datainnsamling, brukermedvirkning og gode vitenskapelige metoder skal fungere i et balansert samspill.

Behov for effektivisering

Med et stadig økende prosjekt, med stadig flere deltakere og utleveringssteder ønsket prosjektet å endre på, effektivisere og forbedre datainnsamlingsdelen slik at den ble enklere, raskere og mer presis - for alle involverte.

For at dette skulle skje på en mest mulig kunnskapsbasert måte ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant ansatte og naloksonninjaer over det ganske land.

Studien handlet om overgangen fra papir-datainnsamling til elektroniske datainnsamling.

Foretrakk nettskjema

De som deler ut naloksonspray og holder naloksontreninger ble spurt om de foretrekker papirskjemaer eller  elektroniske skjemaer når de deler ut spray, holder opplæring og samler inn forskningsdata.

Svarene og resultatene var tydelige og et klart flertall av deltakerne i studien foretrakk elektronisk datainnsamling med nettskjema.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 22. feb. 2022 14:27 - Sist endret 8. nov. 2022 11:59