Gode resultater fra cannabis-røykeslutt program

I en nylig publisert artikkel med involvering fra SERAF forsker fremkommer det at kommunalt forankrede cannabis-røykeslutt program gir gode resultater.

Bildet kan inneholde: spiker, finger, hånd.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I studien var 102 deltagere i cannabis røykeslutt programmer inkludert og 3/4 gjennomførte hele 8-ukers programmet, som planlagt. Etter 8 uker hadde halvparten sluttet helt med cannabis (intention-to-treat analyser).

Å slutte med cannabis samvarierte med lavere symptombyrde for mentale plager og bedre velvære. De som sluttet med cannabis rapporterte mindre samvær med venner som brukte rusmiddel.

Studien viser at lavterskel kommunalt forankret cannabis avvenningskurs har et betydelig potensiale til å redusere cannabis bruk, og bidra til cannabis røykeslutt.

Artikkelen kan leses her i Tidsskriftet PLOS One:

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0269988

 

Publisert 18. juli 2022 00:00 - Sist endret 2. aug. 2022 09:07