Nalokson-distribusjon under Covid-19 pandemien

Sammen med en rekke internasjonale kolleger har forskere ved SERAF bidratt i en nylig publisert artikkel om nalokson-distribusjon under Covid-19 pandemien.

Bildet kan inneholde: tekst, oransje, skrift, linje, plakat.

Norge var ett av 11 deltagende Europeiske land.

I studien undersøkes utdelingsrater av nalokson og det sammenlignes mellom 2019 (før pandemien) og 2020 (under pandemien).

I Norge var det en økt utdelingsrate av nalokson nesespray i 2020 sammenlignet med 2019, noe som også var tilfellet for majoriteten av de øvrige deltagende landene.

Utdelingsstedene (i hovedsak kommunale lavterskeltjenester for personer som bruker rusmiddel) for nalokson nesespray i Norge viste seg omstillingsdyktige og fleksible da pandemirelaterte-restriksjoner ble innført. Utdelingskapasiteten ble opprettholdt og økte.

I Norge har vi en del år erfart en økning av både dødelige og ikke-dødelige overdoser i juli-august sammenlignet med andre tider på året.

Det er derfor viktig å minne om at alle utleveringssteder gjør sitt ytterste for å opprettholde god utdelingskapasitet også gjennom sommermånedene.

Personer som bruker rusmiddel og oppholder seg nye steder bør oppsøke et nærliggende utleveringssted for nalokson; se kart over nalokson utdelingssteder: https://www.nalokson.uio.no/hvordan-finne/

Artikkelen som er publisert i tidsskriftet International Journal of Drug Policy er tilgjengelig her:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095539592200202X?via%3Dihub

 

 

Publisert 25. juli 2022 09:03 - Sist endret 2. aug. 2022 09:08