English version of this page

Overdoseforebygging i lys av den amerikanske opioide krisen

Professor Thomas Clausen har skrevet en kommentar-artikkel i tidsskriftet Addiction om overdoseforebygging i lys av den amerikanske opioide krisen.

Bildet kan inneholde: hånd, væske, vann, produkt, væske.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

I USA vil noe av det viktigste fremover være å tilby behandling for opioid avhengighet til mange flere, ettersom majoriteten i dag står uten behandling, og dermed ikke har mange andre valg enn illegale opioider.

I Norge har vi i mange år hatt mange dødelige overdoser, men ikke i like stort omfang som i USA, heldigvis. I Norge har vi også siden 2014 hatt en nasjonal overdosestrategi, og en rekke tiltak for å redusere antall overdoser.

I Norge er antallet heroinoverdoser på stadig vei nedover, fra toppen i 2000, mens de siste 10 årene har overdosedødsfall knyttet til sterke smertestillende tabletter i stadig større grad blitt dominerende.

Fremtidens overdoseforebygging i Norge må derfor både fortsette å fokusere på ytterligere reduksjon av dødsfall knyttet til illegale rusmiddel, men i tillegg oppskalere og fokusere på tiltak som kan redusere dødsfall knyttet til smertestillende piller.

Et viktig tiltak vil kunne være å begrense langvarig bruk av legemiddelet oksykodon i behandling av kronisk smerte utenfor sykehus, og samtidig i større grad prioritere tilgang til alternative ikke-opioide behandlingsmetoder.

Les hele artikkelen her

Artikkelen inngår i en serie med samme tematikk og omtalt i denne oppsummeringen: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.15863

 

Publisert 5. apr. 2022 10:39 - Sist endret 8. nov. 2022 11:58