Smertestillende piller har tatt over som vanligste årsak til overdosedødsfall i Norge

En ny artikkel fra SERAF og Avdeling for rettsmedisinske fag (OUS) viser at smertestillende piller som oksykodon, tramadol og kodein nå dominerer som årsak til dødelige overdoser.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Prosjektet har tatt utgangspunkt i rettstoksikologiske prøver analysert ved OUS for perioden 2000-2019, og kobling med dødsårsaksregisteret.

Definisjonen for overdosedødsfall som er brukt, er den samme som benyttes av EMCDDA og som benyttes i europeisk og norsk rapportering av overdosedødsfall. Mer enn 3700 dødsfall ble inkludert i datagrunnlaget i prosjektet.

Hovedfunnene er at forekomsten av heroin som årsak til overdosedødsfall har falt betydelig siden 2000, mens forekomsten av nyere og sterke smertestillende legemiddel samlet nå dominerer antallet av dødelige overdoser.

Det er kjønnsforskjeller og blant kvinner er smertestillende legemiddel mer dominerende enn blant menn. Kvinnene har høyere alder ved overdosedødsfall og oftere fravær av illegale rusmiddel som årsak til dødsfallet.

Funnene har viktige implikasjoner; med økende innslag av smertestillende legemiddel som årsak til overdosedødsfall, og også flere typer undergrupper av dødsfall enn «klassiske heroin dødsfall blant yngre menn», må tiltak og forebyggingsstrategier fremover i større grad tilpasses det nye utviklingsbildet.

Les hele artikkelen her

 

 

Publisert 18. jan. 2022 15:37 - Sist endret 18. jan. 2022 15:37