Lansering av statusrapporten for LAR 2016

7. juni presenteres funn og resultater fra årets rapport om status for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i et åpent møte på SERAF.

Foto: Apeland/Katrine Lunke

Fra å omfatte 200 pasienter i 1998, er Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) blitt Norges største behandlings- og rehabiliteringstilbud til heroinavhengige. 

SERAF i samarbeid med Oslo universitetssykehus koordinerer gjennomføringen av en årlig pasientundersøkelse som omfatter alle i LAR-behandling, og publiserer resultatet i en rapport.

Rapporten basert på fjorårets tall, lanseres onsdag 07.06.2017.

Tittelen på årets rapport er: «Er kvalitetsforbedring nå viktigere enn kapasitetsutvikling?».

Program

  1. Helge Waal: LAR 2016 – Status, perspektiver og dilemmaer
  2. Lars Tanum: Naltrekson depot behandling sammenlignet med buprenorfin
  3. Anne Bukten: Dødelighet etter løslatelse fra fengsel
  4. Thomas Clausen: Faktorer som bidrar til retensjon i LAR; resultater fra NorComt
  5. Spørsmål og debatt

SERAF RAPPORT 2/2017: «Er kvalitetsforbedring nå viktigere enn kapasitetsutvikling?» blir utdelt under lanseringen og publiseres elektronisk samme dag på seraf.uio.no og tsb.no. 

Påmelding

For påmelding kan du sende mail til Mari N. Edvardsen på m.n.edvardsen@medisin.uio.no

 

 

Publisert 12. mai 2017 14:02 - Sist endret 2. juni 2017 10:14