Seminarer 2017

Tidligere

Tid og sted: 13. nov. 2017 09:0014. nov. 2017 15:00, Thon hotell Vettre

SERAF, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR), Oslo Universitetssykehus (OUS) og Folkehelseinstituttet (FHI) inviterer til seminar for forskere innen rusmiddelfeltet på Thon hotell Vettre.

Tid og sted: 8. sep. 2017 10:0014:15, Tårnbygget, Gaustad sykehus

SERAF, Institutt for klinisk medisin og Oslo Universitetssykehus inviterer til faglig seminar til minne om Ann Kern-Godal, som omkom i en trafikkulykke i Frankrike 26. mai 2017.

Tid og sted: 16. aug. 2017 13:0014:00, Arendal sentrum, DNB auditorium, Peder Thomassensgate 12

Arrangementet vil fokusere på målsetninger som forutsetning for å drøfte virkemiddel i debatten om ruspolitikk, med særlig fokus på forebygging og drøfting av ulike reguleringsformer.

Tid og sted: 14. aug. 2017 13:0014:00, Arendal sentrum, DNB auditorium, Peder Thomassensgate 12

Arrangementet vil gi en innsikt i overdoseforebygging, hvor komplekst det er og hva som finnes av forebyggingsstrategier.

Tid og sted: 7. juni 2017 13:0014:30, Galeien, Ullevål sykehus, bygg 45

7. juni presenteres funn og resultater fra årets rapport om status for Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i et åpent møte på SERAF.

Tid og sted: 21. mars 2017 09:0011:00, Galeien, Bygg 45, Ullevål sykehus

SERAF inviterer til lanseringsseminar om overdosedød etter løslatelse fra fengsel.