Seminar om overdoseforebygging - Arendalsuka 2017

Arrangementet vil gi en innsikt i overdoseforebygging, hvor komplekst det er og hva som finnes av forebyggingsstrategier.

Hvordan jobber vi for å forebygge overdosedødsfall? Et arbeid på mange arenaer i langsiktig perspektiv.

Det blir både presentasjoner av paneldeltakerne i tillegg til avsluttende diskusjon rundt overdosesituasjonen og forebygging i Norge.

Program

  • Velkommen ved ordstyrer; Professor Thomas Clausen fra SERAF
  • Overdosetrender i Norge; utfordringer og muligheter i overdoseforebyggende arbeid. v/Anne Bukten (SERAF)
  • Overdosestrategien og veien videre, et brukerperspektiv. Hva gjør vi med de høye overdosetallene? v/ Ronny Bjørnestad, ProLAR
  • Oslo kommunenes arbeid med overdoseforebygging med fokus på nalokson, Øystein Bruun Ericson, Oslo kommune/SERAF
  • Det lokale perspektivet i overdoseforebyggingen i Arendal v/ Berit Bulien Jørgensen, Arendal kommune
  • Oppsummering og debatt i panelet og med publikum
Publisert 1. aug. 2017 14:07 - Sist endret 8. aug. 2017 09:55